Naprawa serwomotorów

Naszą specjalizacją jest naprawa serwomotorów oraz zaawansowana diagnostyka resolverów i enkoderów. Wykonujemy kompleksowe naprawy większości silników synchronicznych PMSM stosowanych w liniach przemysłowych, robotyce i maszynach CNC. Posiadamy dobrze wyposażone stanowisko do diagnostyki silników synchronicznych PMSM oraz wszelkiego rodzaju enkoderów i resolverów.
Każdy serwomotor przed rozpoczęciem naprawy poddajemy szczegółowej weryfikacji, której celem jest ustalenie czy jesteśmy w stanie przeprowadzić naprawę w sposób przywracający silnikowi parametry fabryczne.

Do najczęstszych uszkodzeń serwomotorów które utrudniają przeprowadzenie skutecznej naprawy lub sprawiają, że jest ona nieuzasadniona ekonomicznie należą:

  • uszkodzenia magnesów stałych wirnika połączone z uszkodzeniem pakietu stojana
  • degradacja mechaniczna silnika: rozszczelnienie kanałów wodnych w przypadku silników chłodzonych cieczą a w niektórych przypadkach stwierdzenie ich niedrożności
  • rozkalibrowanie połączeń kołnierzy silnika z korpusem stojana.

Gama serwisowanych serwomotorów

Naprawa serwomotorów

Dzięki szerokiemu spektrum enkoderów i resolverów które możemy zdiagnozować oraz właściwie ustawić z powodzeniem serwisujemy silniki wielu producentów. Specjalizujemy się w naprawach serwomotorów marki:


Z powodzeniem naprawiamy również serwo silniki firm:

  • Allen Bradley, Berger Lahr, Bmp,  Elau, Estun, Fagor, Fanuc, Ferrocontrol, Kawasaki, Kollmorgen, Parker, Sanyo Denki, Stöber, Yaskawa.

Obsługiwane rodzaje sprzężenia zwrotnego

Nasze stanowisko kontrolne umożliwia kontrolę oraz ustawianie:

  • systemów bazujących na czujnikach Halla i tachoprądnicach analogowych z elektronicznym kształtowaniem sygnałów komutacyjnych (np. starsze serie serwomotorów Indramat)
  • praktycznie wszystkich resolverów z wyjątkiem niezwykle rzadkich tzw. „phase analog”
  • wszystkich enkoderów inkrementalnych z interfejsem równoległym w standardzie TTL, HTL oraz 1Vpp
  • enkoderów z interfejsem szeregowym które obsługują protokoły EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL, SSI (Heidenhain, Hengstler, Sick Stegmann……)
  • enkoderów z interfejsem szeregowym firm: Tamagawa, Mitsubishi, MFE, Kawasaki, Sanyo Denki, Yaskawa

Test pracy silnika

Naprawa serwomotorów jest niezwykle złożona. Chcąc uniknąć ewentualnych błędów zwłaszcza w ustawieniu sprzężenia zwrotnego, każdy serwomotor zanim opuści nasz serwis poddajemy testom.
Test pracy silnika jest wykonywany na specjalnym stanowisku, które umożliwia sterowanie silnikiem w trybie SERVO PMSM. W tym trybie sterowania, warunkiem prawidłowej pracy silnika jest właściwe ustawienie sprzężenia zwrotnego. Oprogramowanie stanowiska testowego w zależności od typu wybranego w menu silnika i rodzaju sprzężenia zwrotnego przyjmuje różne nastawy offsetu komutacji. Dzięki temu mamy możliwość skorygowania ustawienia sprzężenia zwrotnego do wartości nominalnej przewidzianej przez producenta silnika. W czasie testu mamy również możliwość kontroli prądu pobieranego przez silnik. Do testu silnika przywiązujemy zasadnicze znaczenie. Naszego serwisu nie może opuścić serwomotor, którego test zakończył się wynikiem negatywnym. Jeśli mimo naszych starań, naprawiony w naszej firmie silnik nie będzie pracował prawidłowo u Klienta, dołożymy wszelkich starań i udzielimy niezbędnego wsparcia w celu jego uruchomienia.

Gwarancja jakości

Wszelkie naprawy staramy się przeprowadzać bazując na oryginalnych podzespołach. W uzasadnionych przypadkach posługujemy się zamiennikami gwarantującymi poprawną pracę silnika bez ingerencji w parametry  wzmacniacza serwo. W celu uniknięcia przypadkowych błędów podczas naprawy każdy serwomotor jest testowany. Na wykonane usługi udzielamy gwarancji!